Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen door de ziektekostenverzekeraars

De consulten voor dieetadvies worden tot 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing. 

De 3 behandeluren kunnen worden onderverdeeld in 1 intake en 3 à 4 vervolgconsulten. Een aantal zorgverzekeraars heeft consulten bij een diëtist opgenomen in de aanvullende zorgverzekeringspakketten. Bekijk hiervoor uw polis of kijk op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

BES-diëtisten hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen tarief (ongeveer 20 euro per kwartier). De kosten van de consulten declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Indien u niet (meer) voor een vergoeding in aanmerking komt, sturen wij de rekening rechtstreeks naar u.

Bent u door uw huisarts of praktijkondersteuner verwezen in verband met Diabetes Mellitus, COPD of CVRM, dan wordt de zorg vaak geregeld vanuit de ketenzorg. De consultkosten worden betaald door de huisartsenzorggroep, een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen. U hoeft dan geen eigen risico te betalen. De huisarts heeft een centrale rol en geeft aan hoeveel minuten dieetadvisering u vergoed krijgt.

Mocht de BES-diëtist geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij u de rekening. Deze dient u zelf te betalen en te declareren bij uw zorgverzekering. Vaak wordt het grootste gedeelte van de factuur alsnog vergoed. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden goed na te lezen.

NB. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) brengen wij u de gereserveerde consulttijd in rekening. Deze rekening kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Tarieven 2024

Als het voedings- of dieetadvies buiten de vergoeding van uw zorgverzekeraar valt (bijvoorbeeld als u geen verwijzing van uw huisarts of specialist hebt), gelden de volgende tarieven:

Intake consult* € 100,- (60 minuten)
Vervolgconsult kort* € 20,- (15 minuten)
Vervolgconsult gemiddeld* € 40,- (30 minuten)
Vervolgconsult lang* € 60,- (45 minuten)
E-mail consult € 20,-
Toeslag bij huisbezoek € 20,-

*een video of telefonisch consult is ook mogelijk.

De tarieven gelden voor zowel de directe als de indirecte tijd, zoals het berekenen van een voedingsadvies, overleggen met mede-behandelaren en schrijven van een rapportage. 

NB. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) brengen wij u de gereserveerde consulttijd in rekening. Deze rekening kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Vind een BES diëtist

De verschillende BES diëtisten hebben verschillende specialisaties en werken op verschillende locaties. Vind een gespecialiseerde diëtist bij u in de buurt.