Praktijkregels

Een afspraak afzeggen

Zowel de diëtist als u dienen de afspraak voor een consult na te komen. Wanneer u verhinderd bent de afspraak na te komen, dient u de afspraak tijdig af te zeggen. Indien u de afspraak niet of korter dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt de consulttijd bij u in rekening gebracht. Een eerste consult 31,50 euro en een vervolgconsult:15,75 euro.  Rekeningen voor niet nagekomen afspraken kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Privacy

Uw privacy wordt bij BES diëtisten gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld.

Uiteraard registreert de diëtist uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een zorgdossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. De naam en het polisnummer van uw zorgverzekeraar worden gecontroleerd bij de landelijke database Vecozo. De gegevens zoals opgenomen in deze database, zijn leidend bij het factureren van consulten.

Bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

BES diëtisten mogen al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard gedurende 10 jaar na het laatste bezoek, waarna ze worden vernietigd. U heeft recht op inzage in uw dossier.

Klachten

Indien u een klacht heeft wil de BES diëtist deze graag van u horen, zodat zij samen met u naar een oplossing kan zoeken.

Komt u er echter samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici in de Eerste lijn. www.klachtencommissieparamedici.nl

Vind een BES diëtist

De verschillende BES diëtisten hebben verschillende specialisaties en werken op verschillende locaties. Vind een gespecialiseerde diëtist bij u in de buurt.